Kontakty:
Telefón: +421918213338
E-mail: info@mrkava.sk
Fakturačná adresa:
Nikolas Prvý – Gaseko
Tehliarská 859
92205 Chtelnica

IČO: 52277917
DIČ: 1085657705
IČ DPH: SK1085657705
Zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany,
číslo živnostenského registra: 230-20749.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Máte záujem?

Napíšte nám na mail, alebo využite náš formulár nižšie. Radi sa s vami dohodneme.